2010-ben az emberiség kevesebb mint kilenc hónap alatt feléli a teljes évre rendelkezésre álló ökológiai erőforrások és szolgáltatások "keretét" - állítja a kaliforniai székhelyű Global Footprint Network. A legújabb számítások szerint az "Ökológiai Túllövés Napja" idén augusztus 21-ére esik.A Global Footprint Network, az emberiség globális ökológiai lábnyomát vizsgáló szervezet szerint az idei évben már augusztus 21-én elhasználjuk a bolygó idei biokapacitását. A biokapacitás egy adott terület (vagy akár az egész Föld) eltartóképessége - azt mutatja, mennyi erőforrást tud előállítani fenntartható módon az igények kielégítéséhez. Ez azt jelenti, hogy jóval az év vége előtt feléljük azokat a természeti erőforrásokat, amelyek megújulásra képesek. Azaz augusztus 21-től az év végéig az emberiség a tevékenységeihez szükséges ökológiai erőforrásait a természeti tőke feléléséből fedezi.

"Ha valaki a teljes éves jövedelmét elkölti kilenc hónap alatt, annak valószínűleg igen komoly aggodalomra lehet oka" - szemlélteti a helyzetet a háztartások jövedelméhez hasonlatos párhuzammal Mathias Wackernagel, a Global Footprint Network igazgatója. "A helyzet nem kevésbé aggasztó, ha mindez az ökológiai költségvetésünkkel történik meg. A jelenleg tapasztalható klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése, az erdőirtás, a víz- és élelmiszerhiány - ezek mind egyértelmű jelei annak, hogy tovább már nem finanszírozhatjuk fogyasztásainkat - ökológiai értelemben vett - hitelből. A természet ezt csak rövid ideig teszi lehetővé számunkra."

További információk angol nyelven a http://www.footprintnetwork.org/earthovershootday, illetve magyar nyelven a http://www.okologiailabnyom.hu oldalon és az OzoneNetwork cikkében találhatók.

Ma a világ természetes ökoszisztémái olyan mértékben romlanak, amihez fogható még soha nem volt az emberiség történetében. Az ember természettel szembeni igénye addig a pontig nőtt, ahol a Föld képtelen megküzdeni saját regenerációjáért: forrásai kimerülőben vannak.

Hogyan számítják ki az Ökológiai Túllövés Napjának időpontját?

A Global Footprint Network minden évben meghatározza a globális biokapacitás mértékét - vagy másként fogalmazva: azon természeti erőforrások mennyiségét, amelyet a természet minden évben képes előállítani, "újratermelni" - és viszonyítja ezt az ökológiai lábnyomhoz, amely az emberiség ezen erőforrásokkal szemben támasztott igényének mértéke. Az Ökológiai Túllövés Napja (Earth Overshoot Day) a nagy-britanniai székhelyű New Economics Foundation által kidolgozott koncepció, amelyet a 2007-es év statisztikai adataiból számítanak ki (mert ez az a legutóbbi év, amelyre globális szintű, összegyűjtött és feldolgozott statisztika adatok állnak rendelkezésre). Az aktuális évre vonatkozó becslés a korábbi évek népességre, erőforrás-igényekre és GDP-re vonatkozó adatokból, illetve a GDP és az erőforrás-használat összefüggéseiből extrapolálható.

2009-ben az Ökológiai Túllövés Napja szeptember 25-ére esett. Idén a túllövés napját egy hónappal korábbira becsülték. Ez nem az emberi igények hirtelen történő megnövekedésének köszönhető, hanem sokkal inkább a számítási módszertan fejlődésének, amely lehetővé teszi a túllövés mértékének pontosabb meghatározását. (Például a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy világszinten kisebb a biokapacitás értéke, főként a legelőterületek tekintetében, mint ahogy azt korábban becsülni lehetett.)

Személyes ökológiai lábnyomának kiszámításához, és ennek csökkentését szolgáló tanácsokhoz látogassa meg a következő weboldalt: www.footprintnetwork.org/calculator