A Ma&Holnap évek óta rendszeresen ír a három klasszikus hatalmi ág (törvényhozói, végrehajtói, bírói) feladatairól a fenntartható fejlődés és zöld gazdaság kiépítésének elősegítésében. Legújabb írásukból a médiának a környezetre, jelenlegi ökológiai viszonyainkra gyakorolt hatását ismerhetjük meg.

"Ami a média környezeti és ökológiai hatását illeti, szomorúan kell megállapítani, hogy a tömegmédiának hatalmas szerepe volt abban, hogy társadalmaink a fenntarthatatlan fejlődés irányába haladtak. A reklámiparával a média mindvégig a fogyasztói társadalom legfőbb támasza volt, és az ma is. Ahogy arra Oláh János a Környezetreklám konstruktív ereje című írásában is rámutatott: a tömegmédia mindvégig hatásosan segítette a technoglobalizáció elterjedését, a neoliberális monetáris eszmék sulykolását, termékreklám iparával pedig az emberekből teljes mértékben igyekezett - tegyük hozzá, sikerrel - ökozombikat gyártani."

A teljes cikk: Ma&Holnap folyóirat X. évfolyam 1. szám