Magyarországon minden ötödik tablettát feleslegesen váltják ki a betegek, ezért évente 2500 tonna gyógyszer kerül a szemétbe. A kidobott pirulák éppúgy veszélyes hulladéknak minősülnek, mint az akkumulátorok, festékek, szárazelemek, ragasztók, vagy növényvédő szerek.

A lakosságnál felhalmozódott lejárt vagy más okból fel nem használt humán gyógyszerek begyűjtésében valamennyi - működési engedéllyel rendelkező - közforgalmú és fiókgyógyszertár, valamint gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazó a nyitvatartási idő alatt részt vesz.

A gyógyszerhulladékot zárt - egyutas és egyszer használatos - hulladékgyűjtő tartályokban gyűjtik össze, melyeket a gyógyszertár épületén belül kell elhelyezni, a közforgalom számára nyitva álló helyiségben (officinában) vagy elzárt részlegben. A gyógyszerhulladék a gyógyszertári szakszemélyzetnek is átadható, akik gondoskodnak arról, hogy azok a megfelelő hulladéktárolóba kerüljenek.

A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről a 20/2005.(VI.10.) EüM rendelet intézkedik.

Forrás: ÁNTSZ, 2009. június 30.