A Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) Nulla Hulladék programjának célja, hogy minél több és többféle társadalmi csoporttal együttműködve egy olyan rendszer alakuljon ki, amelyben nem keletkezik végleges hulladék, az anyag- és energiafelhasználás nem lépi túl a fenntartható szintet - mégis sikerül mindannyiunk (társadalmi, gazdasági, környezeti) jól-létét biztosítani.

A program célkitűzése nem technológiai megoldás vagy szolgáltatás. Inkább egy újszerű gondolkodásmód és életstílus, amely illeszkedik a természeti folyamatokhoz és az alapvető emberi igényekhez. A HuMusz tavasszal három, majd további legalább négy településen szeretne a lakosság bevonásával települési nulla hulladék stratégiát készíteni, mintaprogramokat tervezni. Ezekről folyamatosan beszámolnak a www.nullahulladek.hu oldalon.

Ajánlat: szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással kapcsolatos cikkeink