A Magyarországon, Ausztriában, Szlovéniában és Szlovákiában futó Transenergy projekt első eredményei szerint jelenleg összesen 20 szlovén, 28 osztrák, 20 szlovák és 104 magyar felhasználó hasznosítja a régió geotermikus energiáját, vagyis a termálvizet. A teljes éves termálvíz-kivétel meghaladja a 30 millió köbmétert (ez a szám nem tartalmazza az ausztriai kitermelési adatok titkosított részét). A kitermelt termálvizet az országok elsősorban balneológiai célokra hasznosítják, vagyis fürdőket működtetnek vele. Magyarországon a 30°C alatti vizeket széles körben használják ivóvízként is.

Bár mind a négy országnak ambiciózus tervei vannak arra, hogy a megújuló energiaforrások arányát 2020-ig jelentősen növelik az EU stratégiáival összhangban, elektromos áram előállítását geotermikus energia segítségével csak Ausztriában tervezik jelenleg, kísérleti jelleggel. A geotermikus fűtésnek a felmérés szerint alárendelt szerepe van mind a négy országban.

A Transenergy tanulmány hangsúlyozza a jelenlegi felhasználás hátrányait is: megmutatja, hogy a termálvíz 85%-át szivattyúzással termelik ki, amely kis rétegnyomásra utal; a szennyvízkezelés elégtelen – a felhasznált termálvíz döntő hányada a felszíni vizekbe kerül, amely az ökoszisztémákat kémiai- és hőszennyezéssel fenyegeti; csupán egy-két visszasajtoló kút működik minden országban. A monitoring eltérő az egyes országokban, de a legtöbb esetben speciális monitoring rendszert a termálvizeket tartalmazó rétegekre eddig még nem építettek ki. Ezek a vizsgált problémák tovább ösztönzik az együttműködést a közös és harmonizált felszín alatti (termál)víz menedzsment stratégiák kidolgozására a szomszédos országok között.

A Transenergy projekt célja a Pannon-medence nyugati részének, Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásainak közös felmérése. A programban részt vevő szakemberek szeptember 13-án, Ljubljanában, a Szlovén Földtani Intézetben tartották félidei értékelő ülésüket. A tanácskozáson külföldi szakértők és a közreműködő országok fő érintettjei is részt vettek. Az ülésen mutatták be a geotermikus energia jelenlegi felhasználását célzó részletes felmérés eredményei. 

A hasznosítási tanulmány eredményeit 12 térkép és egy jelentés foglalja össze, amely mindenki számára elérhető a projekt honlapján. A további cél a terület további geológiai, hidrogeológiai és geotermális modelljeinek kidolgozása, amelyek alapjául szolgálnak a geotermikus erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó kutatások eredményeinek értékeléséhez és ajánlásaihoz.

A Transenergy projekt - Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai a Közép-Európai Program (2010–2013) keretében valósul meg, az ERDF társfinanszírozásában. Célkitűzése, hogy a geotermikus potenciálról, készletekről, azok fenntartható hasznosításáról szilárd geotudományos alapokon nyugvó információt szolgáltasson. A projektben Magyarország vezetésével Ausztria, Szlovákia és Szlovénia földtani intézetei vesznek részt.

Forrás: greenfo.hu